Goodreads Librarians Group discussion

Omsorgsfull beleiring
This topic is about Omsorgsfull beleiring
19 views
Book Issues > Add/correct

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4772 comments add ISBN-13: 978-82-05-12139-3

281 pages per my copy (last page unnumbered)

translator: Arne Hem


message 2: by Neil (new)

Neil Powell (el_gringo) | 458 comments Halvor (Raknes) wrote: "add ISBN-13: 978-82-05-12139-3

281 pages per my copy (last page unnumbered)

translator: Arne Hem"


Added as requested


message 3: by Halvor (Raknes) (last edited Apr 24, 2019 12:54PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4772 comments Could Norwegian description also be added?

På den ene siden desperate terrorister, på den andre siden nervøse samfunsstøtter. Slik står frontene mot hverandre i Nobelprisvinneren, Heinrich Bölls nye store roman. Hovedpersonen er den aldrende avisforleggeren Fritz Tolm, som skal velges til formann for sin bransjeorganisasjon og heretter skal ha politibeskyttelse natt og dag, fordi han kan tenkes som offer for terroristene. Hans datter Sabine skal beskyttes fordi hun er gift med en industrimagnat. Sønnene Herbert og Rolf skal overvåkes fordi de <i>kunne</i> brukes i gisseldramaer ‒ men også fordi de politisk ikke er helt til å stole på. Gjennom indre monologer og referater fra vekslende personers synsvinkel beskriver Böll den sykdom dagens Vest-Tyskland er angrepet av, viser hvorledes den foregripende, beskyttende beleiring knuser naboskap, menneskelighet, fortrolighet; viser også at der foreligger en og annen objektiv grunn til å gjennomføre beleiring. Et sted tales det illevarslende om at der vil komme en tid som ingen senere vil lenges tilbake til.


message 4: by Evgeny (new)

Evgeny Done.


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you, however, you responded so fast you missed my proof-reading of my own comment. Could you re-submit?


message 6: by Evgeny (new)

Evgeny Fixed.


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you very much :-)


back to top