Goodreads Librarians Group discussion

Унутрашње двориште
25 views
Book Issues > Add missing data

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Zoran (last edited Apr 13, 2019 05:23AM) (new)

Zoran | 247 comments First, title should be changed: Унутрашње двориште (Unutrašnje dvorište)
Author (in Cyrillic) : Горан Петровић
Published: 2018 December 31st
Number of pages: 352
Language: Serbian
Cover image (maybe little better on publisher site):
https://laguna.rs/n4147_knjiga_unutra...
Description:
Kao što je prvom svojom knjigom Saveti za lakši život utro put poetičkim rukavcima u svojim kasnijim pripovetkama i romanima, tako je pričama iz ove knjige Goran Petrović uverljivo omeđio svoj razuđeni pripovedački prostor. Njegovi književni junaci oblikuju jedan čudesan, sanjani svet – suset iz zgrade pretvara se u anđela, grupa prijatelja koja tajno ulazi u jedan pejzaž akvarela, likovi koji skidaju kolutove dima sa zidova i nameštaja, koračaju lebdeći iznad zemlje, bojadišu Feniksov pepeo, daju lekcije uvažavanja ili se bave iskopavanjem sreće... Svi oni teže da izađu iz bezlične svakodnevice, zakorače u predeo mašte i tako ožive jedinstven književni mikrokosmos kojim se nadograđuju ustaljeni prozni postupci u srpskoj književnosti na prelazu dva veka.


message 2: by Arenda (new)

Arenda | 19919 comments Corrected title and added missing details.


back to top