Dandelion - قاصدک discussion

77 views
عاشقانه دیگران > سخن بزرگان

Comments Showing 1-35 of 35 (35 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments در آن لحظه که به شدت احساس تنهایی

می کنید، مطمئن باشید که یکی برای

دیدن شما لحظه شماری می کند

شکسپیر


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments گذشت زمان برای آنها که

منتظر می مانند بسیار کند

برای آنها که می هراسند بسیار تند

برای آنها که زانوی غم در بغل می گیرند بسیار طولانی

و برای آنها که به سرخوشی می گذرانند بسیار کوتاه است

اما برای آنها که عشق می ورزند زمان را

آغاز و پایانی نیست

شكسپير


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments شب در چشمان من است،به سياهي چشمهايم نگاه كن


روز در چشمان من است،به سفيدي چشمهايم نگاه كن...

شب و روز در چشمان من است،

به چشمهاي من نگاه كن...

پلك اگر فرو بندم،

جهاني در ظلمات فروخواهد رفت....

"مرحوم استاد حسين پناهي"message 4: by Jirjirak324 (new)

Jirjirak324 | 63 comments
"هم نشین ستاره ها"
دختری را می شناسم که هر شب
برای ستاره ها شعر می خواند
و آنها به او زبان آسمانی می آموزند
روزی پرسیدم
دیشب چه واژه ای آموختی؟
شرمنده نگاهم کرد
و چشمک زد ...
"واهه آرمن"


message 5: by Jirjirak324 (new)

Jirjirak324 | 63 comments سلام دوست عزيز/چه انتخاب خوبي/اين شعر استاد" پناهي" خيلي زيباست


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments من عاشقانه به ايشان عشق مي ورزم
message 7: by Yasmina (new)

Yasmina | 9 comments "در انتهای هر سفر
در آينه
دار و ندار خويش را مرور می کنم
اين خاک تيره اين زمين
پاپوش پای خسته ام
اين سقف کوتاه آسمان
سرپوش چشم بسته ام
اما خدای دل
در آخرين سفر
در آينه به جز دو بيکرانه ی کران
به جز زمين و آسمان
چيزی نمانده است
گم گشته ام، کجا
نديده ای مرا؟"

حسین پناهی


message 8: by Yasmina (new)

Yasmina | 9 comments "مادر بزرگ
گم کرده ام در هياهوی شهر
آن نظر بند سبز را
که در کودکی بسته بودی به بازوی من
در اولين حمله ناگهانی تاتار عشق
خمره دلم بر ايوان سنگ و سنگ شکست
دستم به دست دوست ماند
پايم به پای راه رفت
من چشم خورده ام
من چشم خورده ام
من تکه تکه از دست رفته ام
در روز روز زندگانی ام"

حسین پناهی


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments ياسميناي عزيز
حضور زيبا تو خوش آمد مي گم
اميدوارم بازم ببينمت

از انتخابهاي قشنگتم ممنون


message 10: by (setareh).ساینا (last edited Sep 14, 2009 10:26AM) (new)

(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments
دراين عالم هرصدايي كه مي شنويد صداي عشق من است

اگربلبل داردآوازمي خواندمي گويدعشق من،هرحركتي درعالم

هست حركتش به طرف عشق من است واين راهم

شماداريدميشنويدلحظه به لحظه وهم داريدمي گوييدمنتهامراتب

عشق متفاوت است يك كسي عشق من اوهدف بلندي است يكي عشق

من اوكتاب است ويكي يك محبوبي است ولي همه اين صداي عشق

من را هم دارندمي گويند وهم مي شنوند، مهمترين چيزي كه

آدم دراين عالم دلش مي خواهد بشنود،همان صداي عشق من است

يعني دلش مي خواهد يكي به اوبگويدعشق من وضمناخودش هم

دلش مي خواهديك معشوقي داشته باشدكه به اوبگويدعشق من

،اگرمابخواهيم همه هنرهابه كمال برسد اين دوكلمه را هم

بايدبگوييم و هم بشنويم اگرمعشوقي نداشته باشدآدم كه

صبح كه بلندميشودبه خاطرعشق او كار كند شكوفا نمي

شودوتمام استعدادي كه دروجودش هست بارورنمي شود،وقتي آدم

گوش مي كندوميبيندكسي نمي گويدبه اوعشق من خلقش تنگ مي

شودچون محبوب ترين چيزنزدماهمين صداي عشق من است واگرآدم

محبوب نباشدخوشبخت نيست واگربخواهدمحبوب شود بايد زيبايي

وكمال كسب كند ودائماكاركندتاجمالي وكمالي كسب كند

ومحبوبيت انسانهامال هارموني وتناسباتي است


كه كسب مي كنند


DR.الهي قمشه اي


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments دکتر شريعتي انسان ها را به چهار گروه زير دسته بندي کرده است

دسته اول ؛ آناني که وقتي هستند هستند،
وقتي که نيستند هم نيستند

عمده آدم‌ها حضورشان مبتني به فيزيک است.
تنها با حضور ووجود جسماني آن‌هاست که قابل فهم مي‌شوند. بنابراين اينان تنها هويت جسمي دارند.

دسته دوم ؛ آناني که وقتي هستند نيستند،
وقتي که نيستند هم نيستند

مردگاني متحرک در جهان.
خود فروختگاني که هويت شان را به ازاي چيزي فاني واگذاشته‌اند.
بي‌شخصيت‌اند و بي‌اعتبار.
هرگز به چشم نمي‌آيند.
مرده و زنده‌شان يکي است.

دسته سوم ؛ آناني که وقتي هستند هستند،
وقتي که نيستند هم هستند

آدم‌هاي معتبر و با شخصيت.
کساني که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تاثيرشان را مي‌گذارند.
کساني که همواره به خاطر ما مي‌مانند.
دوستشان داريم و برايشان ارزش و احترام قائليم.

دسته چهارم ؛ آناني که وقتي هستند نيستند،
وقتي که نيستند هستند

شگفت‌انگيزترين آدم‌ها در زمان بودشان
چنان قدرتمند و با شکوه‌اند که ما نمي‌توانيم
حضورشان را دريابيم، اما وقتي که از پيش ما مي‌روند
نرم نرم آهسته آهسته درک مي‌کنيم. باز مي‌شناسيم. مي‌فهميم که آنان چه بودند.
چه مي‌گفتند و چه مي‌خواستند.
ما هميشه عاشق اين آدم‌ها هستيم.
هزار حرف داريم برايشان.
اما وقتي در برابرشان قرار مي‌گيريم قفل بر زبانمان مي‌زنند. اختيار از ما سلب مي‌شود.
سکوت مي‌کنيم و غرقه در حضور آنان مست مي‌شويم
و درست در زماني که مي‌روند يادمان مي‌آيد
که چه حرف‌ها داشتيم و نگفتيم.
شايد تعداد اين‌ها در زندگي هر کدام از ما
به تعداد انگشتان دست هم نرسد


دكتر شريعتي


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments خدایا کفر نمی گویم پریشانم،
چه می خواهی تو از جانم،
مرا بی آن که خود خواهم اسیر زندگی کردی،
خداوندا تو مسئوولی،
خداوندا تو می دانی که انسان بودن و ماندن
در این دنیا چه دشوار است،
چه رنجی می کشد
آن کس که انسان است و
از احساس سرشار است

دکتر شریعتی


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments شما :

ای گوش هایی که تنها گفتن های کلمه دار را می شنوید !

پس از این جز سکوت سخنی نخواهم گفت.

و شما :

ای چشمهایی که تنها صفحات سیاه را می خوانید !

پس از این جز سطور سپید نخواهم نوشت.

و شما :

ای کسانی که هرگاه حضور دارم
بیشترم تا آنگاه که غایبم...

پس از این مرا کمتر خواهید دید !!

« دکتر علی شریعتی »


message 14: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 250 comments ای خداوندان خوف انگیز شب پیمان ظلمت دوست
تا نه من فانوس شیطان را بیاویزم
بر رواق هر شکنجه گاه پنهانی این فردوس ظلم آیین
تا نه این شب های بی پایان جاویدان افسون پایه تان را من
به فروغ صد هزاران آفتاب جاودانی تر کنم نفرین
ظلمت آباد بهشت گندتان را، در به روی من
باز نگشایید

احمد شاملو


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments حتی اگر نباشی ،

می آفرینمت

چندان که التهاب بیابان ،

سراب را !


" قیصر امین پورmessage 16: by (setareh).ساینا (last edited Oct 12, 2009 01:45AM) (new)

(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments عشق از دید شریعتیعشق یک جوشش کور است
و پیوندی از سر نابینایی،
دوست داشتن پیوندی خودآگاه
واز روی بصیرت روشن و زلال.


عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و
هرچه از غریزه سر زند بی ارزش است،
دوست داشتن از روح طلوع می کند و
تا هرجا که روح ارتفاع دارد همگام با آن اوج میگیرد.


عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست،
و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر میگذارد
دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی میکند.


عشق طوفانی ومتلاطم است،
دوست داشتن آرام و استوار و پروقار وسرشاراز نجابت.


عشق جنون است
و جنون چیزی جز خرابی
و پریشانی "فهمیدن و اندیشیدن "نیست،
دوست داشتن ،دراوج،از سر حد عقل فراتر میرود
و فهمیدن و اندیشیدن رااززمین میکند
و باخود به قله ی بلند اشراق میبرد.


عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند،
دوست داشتن زیبایی های دلخواه را
در دوست می بیند و می یابد.


عشق یک فریب بزرگ و قوی است ،
دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی،
بی انتها و مطلق.


عشق در دریا غرق شدن است،
دوست داشتن در دریا شنا کردن.


عشق بینایی را میگیرد،
دوست داشتن بینایی میدهد.


عشق خشن است و شدید و ناپایدار،
دوست داشتن لطیف است و نرم و پایدار.


عشق همواره با شک آلوده است،
دوست داشتن سرا پا یقین است و شک ناپذیر.


ازعشق هرچه بیشتر نوشیم سیراب تر میشویم،
از دوست داشتن هرچه بیشتر ،تشنه تر.


عشق نیرویی است در عاشق ،که او را به معشوق میکشاند،
دوست داشتن جاذبه ای در دوست ،
که دوست را به دوست می برد.


عشق تملک معشوق است،
دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست.


عشق معشوق را مجهول و گمنام می خواهد تا در انحصار او بماند،
دوست داشتن دوست را محبوب و عزیز میخواهد
ومیخواهد که همه ی دل ها آنچه را او از دوست
در خود دارد ،داشته باشند.


در عشق رقیب منفور است،
در دوست داشتن است که:
“هواداران کویش را چو جان خویشتن دارند”
که حسد شاخصه ی عشق است
عشق معشوق را طعمه ی خویش میبیند
و همواره در اضطراب است که دیگری از چنگش نرباید
و اگر ربود با هردو دشمنی می ورزد و
معشوق نیز منفور میگردد


دوست داشتن ایمان است و
ایمان یک روح مطلق است
یک ابدیت بی مرز است
از جنس این عالم نیست.”


ارمـغـان مهـاجری  | 226 comments Mod
دکتر علی شریعتی براین باور است که زندگی یعنی: نان ، آزادی ،فرهنگ ، ایمان ، دوست داشتن


ارمـغـان مهـاجری  | 226 comments Mod
ما،
با آن چه که عاشقش هستیم
شکل می گیریم

گوته


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments ارمـغــــان wrote: "ما،
با آن چه که عاشقش هستیم
شکل می گیریم

گوته"

زيبا بود
و
تامل برانگيز


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments چه رنجي است لذت ها را تنها بردن و

چه زشت است زيبائي ها را تنها ديدن و

چه بد بختي آزار دهنده اي است تنها خوشبخت بودن!

(دکتر علي شريعتي)


ارمـغـان مهـاجری  | 226 comments Mod
همان گونه که عشق بااشک سخن می گوید،
به همان گونه عشق بدون معرفت
و معرفت بدون عمل
هیچ ارزشی ندارد.


(دکتر علي شريعتي)ارمـغـان مهـاجری  | 226 comments Mod
فرزانه سخن غریبی درباره عشق دارد :
عشق ، آهوی کوری است که در ته دریا ،
پی چشمان گل نامعلومی می گردد!


message 23: by Jirjirak324 (new)

Jirjirak324 | 63 comments
عشق كودكان از اين اصل پيروي مي‌کند که : من دوست دارم، چون دوستم دارند.عشق پخته از اين اصل که : مرا دوست دارند، چون دوست دارم.عشق نابالغ مي‌گويد:من تورا دوست دارم، براي اينکه به تو نيازمندم. عشق رشد يافته مي‌گويد:من به تو نيازمندم، چون دوستت دارم
"اريش فروم"
(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments سیاه سیاهم

با زرد هماهنگم کن استاد

گاه حجم یک کلاغ

کنتراست یک تابلو را حفظ می کند !

حسین پناهیارمـغـان مهـاجری  | 226 comments Mod
پائولو کوئلیو" عشق را خداوند می پنداردو می سراید"

خداوند عشق است
عشقی که بعد از نفوذ به درون ما
نرم می کند،ناب می کند،تازه می کند،بازسازی می کند،
و درون آدمی را دگرگون می کند.
نیروی اراده انسان را دگرگون نمی کند.
زمان انسان را دگرگون نمی کند.
عشق دگرگون می کند!
زیرا ، عشق خداوند است
و خداوند ، عشق !


message 26: by ارمـغـان مهـاجری (last edited Oct 18, 2009 04:29AM) (new)

ارمـغـان مهـاجری  | 226 comments Mod
اما ، براستی عشق چیست؟
به هر کجا که پای می گذاری عشق را بگستران
اول از همه در خانه خویش

عشق را به فرزندانت
به همسرت
و به همسایه ات نثار کن
!
اجازه نده کسی پیش تو بیاید و بهتر وشادتر ترکت نکند.
مظهر مهر خداوندی باش
مهر در چهره خود
مهر در چشمان خود
مهر در تبسم خود
مهر در برخورد گرم خود

مادر ترزا


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments ناپلئون : من در جهان يک دوست داشته ام و آن خودم بوده ام


message 28: by (setareh).ساینا (last edited Nov 14, 2009 10:53PM) (new)

(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments گاهی آدمها به آن میزان به هم نزدیک می شوند که دیگر یکدیگر را نمی بینند !
شاید دوری بتواند دوباره موجب شناخت درستر آنها از یکدیگر گردد .

ارد بزرگ


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments من همان اندازه دلواپس شادمانی توام
که تو
دلواپس شادمانی من
اگر تو خاطری آسوده نداشته باشی
من هم آسوده خاطر نخواهم بود...


"جبران خلیل جبران"

ممنونم هومن عزيز(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments ممنونم هومن جان
كاش ميزدي اين نوشته از كيه
...
زيباست
..


ارمـغـان مهـاجری  | 226 comments Mod
عشق حقیقی ، عشقی است فراتر از انسان و فروتر از خدا!

دکتر علی شریعتی


ارمـغـان مهـاجری  | 226 comments Mod
ژان مورو :
عشق باید پا در میانی کند
تا آدم احساس جوانی کند
می گوید:
پیری شما را از عشق دور نمی کند
ولی عشق ، پیری را از شما دور می کند!


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments خيلي خوشحالم كه شعرهاي زيباتو مي خونم
و ممنونم بابت تقديمت دوست نازنينم


message 34: by Afshin (new)

Afshin Fathollahi (fatal) | 6 comments از مغاكي تيره(زهدان) مي آييم در مغاكي تيره(خاك) به پايان مي رسيم و اين درنگ درخشان را زندگي مي ناميم
به محض آنكه به دنيا مي آييم بازگشتمان آغاز مي شود آنگاه كه راهي مي شويم بي درنگ باز مي گرديم ما در هر لحظه مي ميريم و در هر لحظه به دنيا مي آييم

نيكوس كازانتزاكيس


message 35: by nazanin (new)

nazanin b | 25 comments من از تصور اینکه خداهست درست همان اندازه آشفته می شوم که فکر کنم خدا نیست.به همین دلیل ترجیح می دهم درباره اش فکر نکنم

مارکز


back to top