کتابخانه‌ی سه گانه discussion

35 views
مدیریت کتاب‌خانه > پیشنهاد کتاب‌های جدید

Comments Showing 1-15 of 15 (15 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mahyar (new)

Mahyar (moonfriend) | 6 comments Mod
با سلام به همه
در اینجا به بحث پیرامون کتاب‌های جدیدی که برای کتاب‌خانه باید خریداری شوند می‌پردازیم. همه می‌توانند از اضافه شدن کتاب‌های پیشنهادی دیگران دفاع یا با آن مقابله کنند.
در ضمن کتاب‌هایی که در پایان انتخاب می‌شوند وارد لیست آرزو‌ها می‌شوند تا با فراهم آمدن پول لازم خریداری شوند و یا کسی آن را هدیه یا به امانت بگذارد.


message 2: by Azar (last edited Aug 24, 2009 02:44AM) (new)

Azar Rezaei | 5 comments کتاب طنز،جالب بود
عطر سنبل، عطر کاج by فیروزه جزایری دوما
این یه آدرس که کتاب رو نقد کرده:
http://www.tiam63.mihanblog.com/post/19


message 3: by Toktam (new)


message 4: by Mahyar (last edited Aug 24, 2009 03:38AM) (new)

Mahyar (moonfriend) | 6 comments Mod
تاریخ ترسناک

تاریخ ترسناک (۴- انقلاب‌های فرانسه) by Terry Deary

این مجموعه برای آموزش تاریخ خیلی جالب هستند بخصوص برای بچه‌ها

این هم یک ریویو
http://ourkayak.blogspot.com/2008/08/...


message 5: by Azar (new)

Azar Rezaei | 5 comments دانلود داستانهای صادق هدایت مخصوص موبایل

http://sadeghhedayat1330.blogfa.com/


message 6: by Toktam (new)

Toktam | 2 comments زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش.فاطمه مرنیسی


message 7: by Azar (new)

Azar Rezaei | 5 comments با سلام،مهیار جان تو کتاب فروشی کتاب" تاریخ ترسناک" رو دارین؟


message 8: by Mahyar (last edited Aug 25, 2009 01:53PM) (new)

Mahyar (moonfriend) | 6 comments Mod
برا امانت اگه بخوای آره. البته خونه هست هنوز نبردم اونجا، اگه خواستی بگو برات بیارم
البته اگه خواستی می تونی از خونه مون هم بگیریش که اونقدر راه دور نخواد بیای


message 9: by Azar (new)

Azar Rezaei | 5 comments ممنونم
:)message 10: by Mahyar (new)

Mahyar (moonfriend) | 6 comments Mod
Azar wrote: " کتاب طنز،جالب بود
عطر سنبل، عطر کاج by فیروزه جزایری دوما / Firoozeh Jazayeri Dumas
این یه آدرس که کتاب رو نقد کرده:
http://www.tiam63.mihanblog.com/post/19"


به کتابخانه اضافه شد


message 11: by Azar (new)

Azar Rezaei | 5 comments ممنون مهیار جان


message 12: by Elham (new)

Elham | 3 comments با سلام
در لیست کتابهای شما کتابهای صفر و یک هم وجود دارد؟
(در مورد فیزیک و پیدایش جهان است)


message 13: by Mahyar (new)

Mahyar (moonfriend) | 6 comments Mod
Elham wrote: "با سلام
در لیست کتابهای شما کتابهای صفر و یک هم وجود دارد؟
(در مورد فیزیک و پیدایش جهان است)"


ینی یک مجموعه کتاب هست به این نام؟ کتاب در این زمینه داریم.


message 14: by Elham (new)

Elham | 3 comments دو کتاب جداگانه هست که که اولی به نام صفر و دومی به نام یک


back to top