Goodreads Librarians Group discussion

Siddhartha : en indisk diktning
This topic is about Siddhartha
14 views
Book Issues > Add information

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments The cover photo doesn't display properly!


Abcdarian | 21209 comments Reloaded; seems to work, though it's a poor cover picture.


Halvor (Raknes) | 4770 comments And, I've changed the topic and sub-forum

title: Siddhartha : en indisk diktning

Translator: Trond Winje

publisher: Gyldendal

year: 2000

edition: 4. utg.

page count: 138 (ISBN 8205272794)

description:

Forfatteren fordyper seg i buddhismens visdom for å finne holdepunkter for sin egen modning. Historien om den søkende brahman Siddhartha skildrer et ungt menneskes frigjøring fra familie- og samfunnsmessige konvensjoner og utvikling fram mot et selvstendig liv. Sentralt i boken er erkjennelsen av at bevisstheten ikke overføres ved læresetninger, men bare erverves gjennom egen erfaring.


Abcdarian | 21209 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top