Goodreads Librarians Group discussion

De sorte gribber
This topic is about De sorte gribber
11 views
Book Issues > Change description

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments Make this description for all editions:

Det er vår og folkefest på Karl Johan. Ti tusener er samlet på Slottsplassen. Den feststemte hovedstaden blir angrepet fra luften av de sorte gribber!

Terroren rammer stygt og Jonas Fjeld må ordne opp... Med seg på laget har han sine beste følgesvenner: den finske dvergen Ilmari Erko og den enarmede briten Ralph Burns! De tar opp jakten i et falkelignende elektrisk fly med de mest fantastiske egenskaper. Vi suser mot gribbenes rede i Hamburg...


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 19846 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top