Goodreads Librarians Group discussion

Cappelens Historiske atlas
This topic is about Cappelens Historiske atlas
10 views

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Aug 07, 2018 12:16PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4772 comments add ISBN-13: 978-82-02-12555-4

correct title: Cappelens historiske atlas

Cartographer: Ellen Elkjær
Illustrator: Kjersti Laake

description:

Et moderne historisk atlas med 45 norgeskart, 13 nordenkart og 121 verdenskart. Kartsidene er forsynt med kommentartekster som utdyper innholdet i kartoppslagene eller setter dem inn i en større sammenheng. Øst-Europa er spesielt vektlagt - både historisk og fra de siste årenes utvikling. Det er også lagt vekt på å få med kunsthistorisk stoff, blant annet spesialkart over romansk stil, gotisk stil og renessansen.


Littlebookterror | 44 comments done


Halvor (Raknes) | 4772 comments title spelling


back to top