Goodreads Librarians Group discussion

Skatten på sjørøverøya
This topic is about Skatten på sjørøverøya
12 views
Book Issues > Add information

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments https://www.goodreads.com/book/show/3...

title: Skatten på sjørøverøya

ISBN: 8251793653 / 978-82-517-9365-0

Translator: Eivind Hauge
Illustrator: S. van Abbe

description:

Jim Hawkins, den fattige sønnen til en engelsk vertshusholder, har et ekte skattekart mellom hendene. Det viser hvor sjørøverkaptein Flints store gullskatt ligger gjemt. Jim drar ut på ei eventyrlig reise med skonnerten Hispaniola for å finne sjørøvernes øy i Stillehavet. Flere er ute etter skatten, og Jim skjønner etter hvert at mange av sjømennene på Hispaniola er sjørøvere. De venter bare på det rette øyeblikket, da de skal drepe Jim og vennene hans, og tilrøve seg gullet.


Abcdarian | 19876 comments Done. Publisher?


message 3: by Halvor (Raknes) (last edited Jul 19, 2018 11:17AM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments publisher: N.W. Damm & Søn

ETA: year: 1972


Abcdarian | 19876 comments Added.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top