Goodreads Librarians Group discussion

Skattøya
This topic is about Skattøya
9 views

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-525-0438-5

page count per my copy: 104

publisher: Den norske Bokklubben

description:

Jim Hawkins, den fattige sønnen til en engelsk vertshusholder, har et ekte skattekart mellom hendene. Det viser hvor sjørøverkaptein Flints store gullskatt ligger gjemt. Jim drar ut på ei eventyrlig reise med skonnerten Hispaniola for å finne sjørøvernes øy i Stillehavet. Flere er ute etter skatten, og Jim skjønner etter hvert at mange av sjømennene på Hispaniola er sjørøvere. De venter bare på det rette øyeblikket, da de skal drepe Jim og vennene hans, og tilrøve seg gullet.


Abcdarian | 20029 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top