Goodreads Librarians Group discussion

Nektar i et såld
This topic is about Nektar i et såld
11 views
Book Issues > Add information

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-525-0189-6

page count per my copy: 164

year: December 1975

description:

Kamala Markandaya er Indias store, kvinnelige forfatter. <i>Nektar i et såld</i> er romanen som gjorde hennes navn kjent ute i verden. Her forteller hun om en fattig indisk risdyrkerfamilie og dens skjebne. Miljø og mennesker kan ved første øyekast virke fremmede for norske lesere, men under lesingen får vi en sterk følelse av fellesskap med dem. Vi følger deres skjebne gjennom gode og onde år med spenning og levende interesse. Vi er vitne til hvordan industrien gjør sitt inntog i den lille, uberørte landsbyen og på forskjellig vis griper inn i risdyrkerfamiliens skjebne. Vi møter fattigdom og nød, motgang og ulykker. Men her er også tålmodighet, vennlighet og utholdenhet og en ømhet og kjærlighet så fast og urokkelig som jorda selv. Rukmani, den lille kvinnen av folket som er bokas hovedperson, vokser under lesingen til hennes skikkelse blir monumental. Av forskjellige kritikere blir boka sammenliknet med Pearl Bucks <i>Den gode jord</i> og med Patons <i>Gråt mitt elskede land</i>. Aldri tidligere er Indias fattige folk blitt skildret på denne enkle og intime måten. <i>Nektar i et såld</i> vil bli stående som en formaning til oss om ikke å glemme menneskene bak avisoverskriftene.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 19941 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top