Goodreads Librarians Group discussion

Francesc Pujols
This topic is about Francesc Pujols
16 views
Adding New Books > To add a book

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Maria (new)

Maria (rosdevall) | 2 comments * HIPARXIOLOGI O RITUAL DE LA RELIGIO CATALANA
* FRANCESC PUJOLS
* Publisher: LLIBRES DE L INDEX, 2003
* Format: RUSTIC PAPER / ISBN: 8495317524 ISBN-13: 9788495317520

* Description:

CATALAN: “El ritual de la religió catalana s’anomena hiperxiologi perquè està fonamentat en la Hiperxologia o ciència de l’existència, que és la ciència universal catalana que estudia tota l’existència”. Així comença Francesc Pujols, el xofer de Déu, en paraule s de Pompeu Fabra, L’Hiperxologi o ritual de la religió catalana. Un personatge que va marcar incisivament la societat de Catalunya fins als anys trenta del segle XX. Aquest text no és una proposta de secta, és la base de l’anomenada religió cientifica catalana al capdevall una manera de veure el món on Salvador Dalí, Antoni Gaudi, el cantant Sisa, el pintor Isidre Nonell , el poeta Carles Riba i un llarguissima cua de ciutadans hi han trobat elements de pensament. Aquest és la primera edició del text clandestí i fins ara inèdit .

ENGLISH: The ritual of religion Catalan hiperxiologi called because it is based on the Hiperxologia or science of life, which is the science that studies the universal Catalan whole life. "So begins Francesc Pujols, the driver of God in Pompeu Fabra words: Hiperxologi The Catalan religion or ritual. A character that marked incisively society of Catalonia until the thirties of the twentieth century. This text is not a sect proposal is based on the so-called religion at the bottom Catalan scientific way of seeing the world where Salvador Dalí, Antoni Gaudi, singer Sisa, Novell Isidro painter, poet Carles Riba and lengthy queue of people have found the elements of thought. This is the first edition of the text secret until now unpublished.

http://ecx.images-amazon.com/images/I...


message 3: by Maria (new)

Maria (rosdevall) | 2 comments Good!! Thank you a lot! :)


back to top