Goodreads Librarians Group discussion

Den ulende mølleren
This topic is about Den ulende mølleren
15 views
Page Numbering Requests > Page count correction

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-10: 82-03-21047-3

page count per my copy: 219

add description:

Rett etter andre verdenskrig dukker en ukjent mann opp i ei nordfinsk bygd. Når han kjøper den lokale mølla som ikke har vært i bruk på over 30 år, er det mange som tror han er gal. Gunnar Huttunen er imidlertid slett ikke gal, han har bare en svakhet: ved den minste motstand må han ut i skogen og ule litt. Alle de menneskene i bygda som av og til hindres i å sove, har plutselig bare ett ønske, å få sperret inn mølleren. Huttunen vil ikke legges inn, og etter et første mislykket forsøk, starter en krig der nesten alle midler tas i bruk.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top