Goodreads Librarians Group discussion

Domedagen Gryr
This topic is about Domedagen Gryr
16 views
Book Issues > Add description

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments Add Swedish-language description also to the following editions:

https://www.goodreads.com/book/show/1...
https://www.goodreads.com/book/show/1...
https://www.goodreads.com/book/show/3...

När den förmögna Lena Lundmark kraschlandar med luftballong på isen till Enare träsk i den finska ödemarken kommer den ambulerande skogshuggaren Hermanni Heiskari till undsättning. Som tack för sin livräddande insats belönas han med att få leva lyxliv under ett helt år.

Lena Lundmark förälskar sig snart i den något burduse Hermanni och för att få fason på honom utser hon sin farbror Ragnar Lundmark till ledsagare och mentor. Nu ska Hermanni resa ut i världen, lära sig tala engelska, uppträda belevat och klä sig som det anstår en fin herre. Han ska också lära sig dansa och äta och dricka med måtta.

Det senare är inte alltid så lätt, och då och då ger sig Hermanni ut på egna äventyr


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23396 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top