Goodreads Librarians Group discussion

Pudder? Pudder!: Eller: Sleeping Beauty in the Valley of the wild, wild pigs
This topic is about Pudder? Pudder!
11 views
Page Numbering Requests > Correction and information

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited May 21, 2018 09:05AM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments ISBN: 8205297770

page count per my copy: 256 (last page unnumbered)

truncate title per GR guidelines

format: hardcover

change description to:


Hvorfor bry seg om småting? Hvorfor irritere seg over dem? Verden består av småting. Hva det handler om, er et stort pudder.

Dette er en ellevill science-fiction og en burlesk romanse om tilværelsens små og store gåter. Handlingsrisseren P beveger seg i et kaleidoskopisk landskap hvor for fortid, samtid og framtid flyter sammen, og hvor virkeligheten og den virtuelle verden ofte bytter plass.


message 2: by Koenraad (new)

Koenraad (koenraadkelemen) | 5570 comments Done


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top