Goodreads Librarians Group discussion

Deviate: The Science of Seeing Differently
This topic is about Deviate
11 views
Adding New Books & Editions > Please add Dutch edition of Deviate. The Science of Seeing Differently

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new) - added it

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Anders kijken
- Author name: Beau Lotto
- ISBN: 9789048825868
- Publisher: Hollands Diep
- Publication date: 22 September 2017
- Format: Paperback
- Description:
De menselijke ervaring is gegrondvest op onze waarnemingen, maar slechts weinigen van ons begrijpen waarom - laat staan hoe - we zien wat we zien. Beau Lotto toont ons in heldere beelden en bewoordingen hoe het brein waarneemt, en maakt daarmee de weg vrij voor een van de belangrijkste vernieuwingen van deze tijd. Niet in de vorm van een nieuwe technologie, maar via een nieuwe manier van kijken.

'Als iemand anders mij had gezegd dat de werkelijkheid iets is dat we in onze hoofden vorm geven, zou ik mijn medicatie omhoog schroeven. Maar dit briljant geschreven boek laat juist zien welke vrijheid ons dit biedt. We beschikken over het vermogen ons innerlijke landschap te veranderen en van ons leven een inspirerend meesterwerk te maken in plaats een steeds herhaald cliché.' Ruby Wax
- Page count: 416
- Link to the book page: my link text


message 3: by Annemie (new) - added it

Annemie (annemiejacops) | 100 comments Thanks!!


back to top