Goodreads Librarians Group discussion

Mørkets hjerte
This topic is about Mørkets hjerte
204 views
Book Issues > Add information

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments Translator: Bjørg Hawthorn

add ISBN-10: 82-489-0304-4

add Norwegian description:

Noen menn er samlet på en seilkutter i Themsen. Mens mørket faller på, forteller Marlow om sin reise oppover Kongofloden for å hente en av selskapets elfenbensjegere. Med seg fra elva har Marlow innsikten om sitt eget medansvar for alle fortidens redsler. Og for at leserne skal se sin egen delaktighet og skyld, trekker han oss med på en reise inn i mørket. Dette er en ny, oppdatert og språklig nøyaktig oversettelse, basert på Norton Critical Edition.


message 2: by Abcdarian (new) - added it

Abcdarian | 23368 comments Done.


back to top