Goodreads Librarians Group discussion

Seks personer søker en forfatter
This topic is about Seks personer søker en forfatter
15 views
Book Issues > Add info

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-525-3809-0

add Norwegian description:

Handlingen er lagt til en teaterscene. Der pågår innstuderingen av et Pirandello-stykke, som imidlertid blir avbrutt av at seks mennesker kommer inn fra gaten og insisterer på å få sine liv utspilt på scenen. De brenner etter å fortelle, og hevder at det er de som er skuespillere.


message 2: by Koenraad (new)

Koenraad (koenraadkelemen) | 5573 comments Done


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top