Goodreads Librarians Group discussion

Salamanderkrigen
This topic is about Salamanderkrigen
16 views
Book Issues > Add information

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-525-2579-3

add Norwegian description:

Salamanderkrigen forteller om en hollandsk ingeniør som under en reise oppdager en salamanderart som kan læres opp til å utføre enkle arbeidsoprasjoner. Etter noen års bruk oppdager man imidlertidig at salamanderne formerer seg uten kontroll og med et rivende tempo. Gradvis undergraves samfunnsøkonomien, men det virkelige kritiske punkt oppnås når salamanderne er blitt så utviklet at de begynner å stille krav - og i tillegg setter seg til motverge når kravene deres ikke blir innfridd.

Boka ble skrevet i skyggen av nazismen og bar et profetisk bud o den katastrofe Europa sto foran. Men den mistet ikke sin aktualitet, Den er spennende og uhyggelig, men også vittig og ironisk advarsel til det samfunn det 20.århundre har skapt.


message 2: by Z-squared (new)

Z-squared | 8580 comments done


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top