Goodreads Librarians Group discussion

Mor Courage og barna hennes
This topic is about Mor Courage og barna hennes
17 views
Book Issues > Add ISBN-13

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Apr 24, 2018 11:05AM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-525-2907-4

add description:

<i>Fra <a href=https://no.wikipedia.org/wiki/Mor_Cou...

<i>Mor Courage og hennes barn</i> er et teaterstykke Brecht skrev 1939–1940 under sitt eksil i Sverige.

Stykket kaster betrakteren mellom ulike perioder i marketenterieieren Anna Fierlings – kalt «Mor Couragex – liv, med scener fra ulike tider, steder og land under tredveårskrigen. Mor Courage, som er helt avhengig av krigen for sitt livsopphold, og som vet å utnytte krigens ulykker til sin fordel, mister sine tre voksne barn som følge av den samme krigen. Det finnes et uløst spørsmål knyttet til dramaet. Hvordan skal man kunne leve et godt liv i en verden som ikke tilbyr noen godhet, men bare ondskap? Dette spørsmålet kan lenkes til et annet stykket av Brecht: <i>Det gode mennesket i Sezuan</i>.


message 2: by Z-squared (new)

Z-squared | 8580 comments done, except i didn't include the wikipedia link. no links outside Goodreads are allowed in the book description field.


Halvor (Raknes) | 4770 comments That is fine, but the Wikipedia article must be attributed per Wikipedia's Creative Commons licence.


message 4: by Z-squared (new)

Z-squared | 8580 comments Done


Halvor (Raknes) | 4770 comments Very good!


back to top