Goodreads Librarians Group discussion

Mannen uten egenskaper. 2
This topic is about Mannen uten egenskaper. 2
13 views
Book Issues > Add info (2)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4772 comments add ISBN-13: 978-82-525-4143-4

correct title: Mannen uten egenskaper. 2

add description:

Handlingen er lagt til Wien i tiden like før 1. verdenskrig. Det gamle dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn var både keiserlig og kongelig, og av disse to k-ene skapte Musil betegnelsen Kakanien, den operetteaktige staten der handlingen finner sted. Verket er meget sammensatt og er en bredt anlagt analyse av av kulturforfallet i det gamle Østerrike umiddelbart før den første verdenskrig, som eksempel på den generelle europeiske oppløsning av et helhetssyn på livet. Verket representerer en fornyelse av romanen og har hatt vesentlig betydning for debatten omkring en tidsmessig romanform.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 19392 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top