Goodreads Librarians Group discussion

Mesteren og Margarita
This topic is about Mesteren og Margarita
11 views
Book Issues > Add data

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-525-3956-1

correction year: 2000

add Norwegian description:

Romanen utspiller seg i to plan, et grotesk-fantastisk som skildrer livet i slutten av 1920-årenes Moskva, og et historisk-mytisk som skildrer Kristus før Pilatus og påskeukens videre begivenheter. I parallellføringen av de to plan gis en dyptloddende analyse av forræderiets, maktens og det ondes problem. Romanen er egentlig et etterlatt manuskript som først ble offentliggjort i fullstendig form i Tyskland i 1969.


message 2: by Z-squared (new)

Z-squared | 8580 comments done


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top