Doubleinfinity Book Club discussion

Replica (Replica, #1)
This topic is about Replica
5 views
Průběžná diskuze > Průběžná diskuze ke knize Replica

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Ella (ella88) | 148 comments Mod
Kdo se k nám přidá ke čtení Repliky?


message 2: by Monnie Amy (new) - added it

Monnie Amy | 42 comments Já si Repliku nechám asi až na duben. Námět to je sice zajímavý, ale mám z toho trochu strach. :D


Ella (ella88) | 148 comments Mod
Monnie Amy wrote: "Já si Repliku nechám asi až na duben. Námět to je sice zajímavý, ale mám z toho trochu strach. :D"

Není důvod se bát :D. Je to sice trochu zvláštní, ale zajímavé :)


back to top