Goodreads Librarians Group discussion

Nybyggere (Utvandrerne #2, part 2 of 2)
This topic is about Nybyggere
16 views
Serieses! > Corrections 2

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Mar 13, 2018 01:35PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4772 comments Sequence in series: Book 2, part 2 of 2 (in this series: https://www.goodreads.com/series/6142...)

add ISBN-13: 978-82-525-0139-1

published: February, 1972

page count per my copy: 272 (last page unnumbered)

descriptiom:

«Et storverk i nordisk litteratur… En episk bedrift i verdenslittaraturen.» Det er en av Nordens fremste litteratureksperter, den danske dr. philos. Harry Andersen, som karakteriserer Vilhelm Mobergs verk med disse ordene. Dermed kan den populære forfatteren føye nok en kritikerblomst til den store buketten han fra før har samlet for sitt epos om den svenske utvandringen til Amerika i det forrige århundre.

Den som har fulgt emigrantflokken fra den karrige bygda i Småland på deres lange og farefulle reise over havet og gjennom villmarka, vil i dette bindet finne igjen alt som fanget interessen i de foregående bøkene. Nå er de kommet fram til målet for sine drømmer og lengsler. Tiden er kommet til å realisere håpet om en ny og bedre tilværelse i den nye verden.

En møter igjen Kristina og Karl Oskar i spissen for innvandrerne. Ved Ki-Chi-saga reiser de sitt nye hjem. Det er slutt på den tiden da gjelden økte for hver arbeidsdag. Her er det for seg selv og sine de skal streve. – På ny vil leseren bli grepet av en skildring prevet av Vilhelm Mobergs mesterlige menneske- og miljøskildringer.


message 2: by Koenraad (new)

Koenraad (koenraadkelemen) | 4882 comments Done


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top