Goodreads Librarians Group discussion

Tvrdohlavá stvoření
This topic is about Tvrdohlavá stvoření
17 views
Language & Translation Issues > adding multiple translators

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Alžběta Franková (_blue) | 6 comments could someone please add the names of the translators to this edition? each short story was translated by an individual translator. thanks!

(name of the translator - title of their short story)

Dominika Solilová - Čekání na smrt
Marie Binderová - Konečná
Tereza Vlášková - Běž
Kryštof Herold - Setkání
Matěj Čuchna - Bít Debbie
Alžběta Franková - Mátipich
Jakub Marek - Ovoce a slova
Matouš Hájek - Srdce nebo bublina
Zuzana Balounová - Třísknu talířem o zem (a pečlivě zametu střepy)
Viktorie Lexová - Žehlava
Kateřina Vorlická - Jóbovo povolání
Tereza Frantová - Nouze
Nika Exnerová - Případ slánek a pepřenek
Kateřina Hrabětová - Hlavní role
Petra Šenkýřová - Hymnus


message 2: by Arenda (new)

Arenda | 20004 comments Done


Alžběta Franková (_blue) | 6 comments thanks a million:)

Arenda wrote: "Done"

Alžběta wrote: "could someone please add the names of the translators to this edition? each short story was translated by an individual translator. thanks!

(name of the translator - title of their short story)

D..."back to top