Goodreads Librarians Group discussion

Latterens historie : François Rabelais' forfatterskap og folkekulturen i middelalderen og renessansen
This topic is about Latterens historie
20 views
Book Issues > Metadata

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments Title: Latterens historie : François Rabelais' forfatterskap og folkekulturen i middelalderen og renessansen

ISBN: 82-7990-321-6

Description:

Dette er den første fullstendige oversettelsen til norsk av dette hovedverket innenfor moderne litteraturforskning og kulturfilosofi. Med sin analyse av den franske renessanseforfatteren Rabelais' roman og den folkelige latterkulturen, slik den kommer til uttrykk særlig i karnevalet og markedsplassens frie omgangsform, har Bakhtin gitt et nyskapende og uvanlig perspektivrikt bidrag ikke bare til litteraturfaget, men til de humanistiske vitenskapene i det hele tatt. Hans framheving av den karnevaleske latterens undergravende og frigjørende kraft i forhold til det offisielle hierarkiske alvoret, har også hatt direkte innflytelse på skapende kunstnere og kunstuttrykk i vår tid.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 19978 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top