Аз чета discussion

Пътуване по посока на сянката
86 views
Автори > Попитай Яна Букова

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Milena Tasheva (milshollini) | 12 comments Mod
С удоволствие участваме в този проект на Яна Букова, която търси по-близка комуникация с читателите си. Разберете от самата Яна в какво се състои кампанията "Попитай Яна":

Ще се радвам да ме попитате за всичко, което бихте искали, върху текста на “Пътуване по посока на сянката”: от ситуации, сюжетни връзки, характери до отделни думи и изрази.

От днес и до 31 декември тук и в групата “Bulgaria reads” в Goodreads, както и на ФБ страниците “Яна Букова/ Yana Bukova”, “Жанет 45”, “(По)читатели и приятели на Жанет 45” и “Аз чета”.

Не съществуват дребни въпроси. Нито странни въпроси. Само въпроси, които правят по-добра комуникацията ни.

Яна Буковаmessage 2: by Krasimir (new)

Krasimir Lozanov | 1 comments Здравейте, уважаема г-жо Букова!
Помня, изчетох Вашия роман с огромен интерес и несравнимо удоволствие. Но въпреки опитите ми за максимално съсредоточен, внимателен прочит, в паметта ми остана усещане за някои сюжетни "мъглявини". Имам към Вас въпрос, свързан с хронологията в текста:
Значи, действието на разказа започва през 1827 година, когато Майстор Манол се появява в Трявна. (Преразказвам по памет, книгата не е в ръцете ми.) По-късно той се появява в Търница, където строи другия мост и където се залюбва с Йована. След това изчезва. По-късно се ражда малкият Манол, който след това става Найден, а във втората част на романа - "Намереният".
Във втората част на книгата, когато този герой е част от "свитата" на Ян ван Атен, героите го наричат "момчето".
На каква възраст би трябвало да е това "момче" през 1877 година, в която се развива действието в края на романа? Не е ли прекалено възрастен "Намереният" за да бъде "момче"? :-)


message 3: by Яна (last edited Dec 22, 2017 05:17AM) (new)

Яна Букова | 1 comments Това е много хубав въпрос, защото ми дава възможност да изясня хронологията. Нещата вървят така:
1827 започва книгата и се появява майсторът.
Докато да строи моста, да се ожени за братовчедката на Йована и братовчедката да умре, минават две години (мостът в Трявна го завършва 1829).
Докато да строи моста в Търница и да се залюби с Йована минават още две.
Земетресението става 1831. (То е и хронологичен маркер в няколко глави.)
Майсторът изчезва. Докато да го чака Йована и докато да я сгодят и оженят за друг мъж минават още 3-4 години.
Първото й дете трябва да се ражда около 36-та/ 37-ма година.
Изтърсакът Манол (Намереният) се ражда около 25 години по-късно (някои от братята и сестрите му са вече големи хора).
Около Априлското въстание (при избиването на четата на Първан Ангелов) е на около 16 години.
Ван Атен го среща почти веднага след това. В началото на 1877 момчето е на около 17 години.


back to top