Аз чета discussion

45 views
Автори > Ask The Author

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Milena (last edited Dec 20, 2017 01:11PM) (new)

Milena Tasheva (milshollini) | 12 comments Mod
Възможна ли е обратната връзка между автор и читател?

Отговорът е във вашите въпроси.

ASK THE AUTHOR!

Очаквайте първата на български сесия “Попитай автора”

ОТ УТРЕ

в Goodreads групата на www.AzCheta.com - най-големият сайт за книги и четене в България

и още шест литературни групи и канали


message 2: by Nevena (new)

Nevena | 1 comments Поздравления за инициативата! Ще гледам да се включа с въпрос.


back to top