تماما مخصوص تماما مخصوص question


14 views
عدد ۲۵ روی لباس پری
Ali Zeynali Ali Oct 04, 2017 10:33AM
دوستان سوالی برام پیش آمده و آن اینکه در رمان بسیار تکرار شده که عدد ۲۵ روی لباس پری بوده. این عدد چیزی رو میخواد بگه یا صرفا داره توصیف دقیقی از لباسش میکنه؟فکر می کنم که بیش تر منظور نویسنده، بیان واضح تصاویر ذهنی ش و تقابل اون با واقعیت بوده باشه...


back to top