زندگی در پیش رو زندگی در پیش رو question


25 views
مفهوم طرح روی جلد کتاب
Ali Feghhi Ali Feghhi Sep 28, 2017 11:40PM
خوشحال میشم اگه نظرتون رو راجع به طرح روی جلد کتاب بگین.زنی که زندگیش رو با پایین تنه اش میگذرونه و اولین و واضح ترین خصوصیتی که هرکس ازش میبینه همینه، اما قبل از اینکه روسپی باشه یک آدمه. قلبی برای تپیدن داره. و مهمتر از اون یک زن. با تمام احساسات زنانه، با تمام مشخصه هایی که زنها برای جان بخشیدن و زندگی بخشیدن به یک موجود میتونن داشته باشن. زن روی جلد هر کدوم از شخصیتهای کتاب میتونه باشه، رزا خانوم، لولا خانوم، مادر محمد، حتی اگه این برداشت رو داشته باشیم که هدف اینه که بگه زنها رو بدون توجه خاص به پایین تنشون دریابین، این زن میتونه نارین خانوم باشه که یک زن شریفه، اولین خصوصیتی که محمد ازش دید لوند بودن و دلبر بودنش بود اما بعدا شد وسیله نجات و زندگی بخشیدن به محمد.


back to top