Goodreads Librarians Group discussion

10 views
Adding New Books > Can someone please add this book

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Gijs (new)

Gijs | 2 comments * Badiou
* Joost de Bloois
* ISBN 9789461059772
* Boom
* 2013
* Paperback
* De filosofie van Alain Badiou is veelbesproken. In zijn tegendraadse denken staan begrippen centraal die lange tijd taboe waren, zoals 'waarheid', 'universalisme' en 'communisme'. Badiou pleit voor een heropleving van de filosofie als passie voor de waarheid en, hiermee nauw verbonden, voor een politiek van de universele gelijkheid. De taak van de filosoof is dan ook niet lïcht: volgens Badiou dient de filosofie op de uitkijk te staan naar het evenement - de radicale breuk met de bestaande wereld, die ons denken en handelen op zijn kop zet.

Joost de Bloois biedt een heldere inleiding in de filosofie van Badiou aan de hand van de vier belangrijkste thema's erin: politiek, wetenschap, liefde en kunst. In het bijzonder wirdt Badiou gepresenteerd als radicaal politiek denker, die een nieuw communisme voorstaat, als een vorm van ware democratie en niet in de laatste plaats als een 'communisme in het denken'.
* 174 pages
* http://www.thomasheij.nl/wp-content/u...


message 2: by Arenda (new)

Arenda | 20169 comments Book added: https://www.goodreads.com/book/show/3...
I've used the cover from a library website, as I can't confirm what source your link is.


message 3: by Gijs (new)

Gijs | 2 comments Thank you!


back to top