Goodreads Librarians Group discussion

In a Different Key: The Story of Autism
This topic is about In a Different Key
24 views
Adding New Books > Can you please add this edition?

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Anne (new) - added it

Anne (annenas) | 16 comments Can you please add the Dutch edition of John Donvan's book?

* Title
Autisme: De vele gezichten van een stoornis

* Author(s) name(s)
Caren Zucker John Donvan

* ISBN (or ASIN)
9789045031071

* Publisher
Atlas Contact

* Publication date
September 2016

* Format
Paperback

* Description
Steeds vaker wordt de stoornis autisme vastgesteld. De afgelopen jaren steeg het aantal gevallen met maar liefst 30 procent, en viermaal zoveel jongens als meisjes worden ermee gediagnosticeerd. De eerste persoon die de diagnose autisme kreeg was Donald Triplett, die ruim tachtig jaar geleden in de VS geboren werd. Zijn levensverhaal vormt het uitgangspunt voor Autisme, de volledige en bijzondere biografie van deze zo vaak verkeerd begrepen aandoening. Aan de hand van persoonlijke ervaringen van kinderen en volwassenen met autisme, van deskundigen, maar ook van ouders die naar behandelwijzen voor hun kinderen zoeken, vertellen John Donvan en Caren Zucker het hele verhaal. Ze gaan uitvoerig in op de controverses, de experimentele behandelwijzen en de vraag of er werkelijk sprake is van een 'autisme-epidemie'. Door toegenomen kennis komen ook de voordelen van autisme aan het licht. Met dit monumentale boek schreven de bekroonde journalisten Donvan en Zucker een standaardwerk over autisme en onze inspanningen om de aandoening te begrijpen.

* Page count
720 pagina's

* Link to cover on publisher site,
http://www.atlascontact.nl/boek/autisme/

Thank you!


message 3: by Anne (new) - added it

Anne (annenas) | 16 comments Thank you so much!


back to top