Goodreads Librarians Group discussion

12 views
Adding New Books > Please help me add editions to these 2 books

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by N. Quang (new)

Vu N. Quang (hydradon) | 33 comments Hi, could you add editions to these two books:

1. https://www.goodreads.com/book/show/1...

Edition details:
* Page number: 228
* Publication date Mar 2014
* Cover on publisher's site: http://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/...
* Edition language (please add this to all editions): Vietnamese
* Paperback (please add this to all edition)
* Publisher (please add this to all edition): Nhà xuất bản Trẻ
* Description (add for all editions): Truyện lấy khung cảnh phòng thu máy vi tính của một công ty trách nhiệm hữu hạn, nơi bộ ba nữ sinh vui nhộn và nghịch ngợm Xuyến, Thục, Cúc Hương bạo gan xin đến làm nhân viên vi tính( tạm thời trong thời gian hè) trong khi chưa biết tí gì về tin học. Truyện mô tả mối tình mộng mơ của tuổi mới lớn. Tất nhiên, nhưng mối tình đơn phương vẩn vơ sẽ vỡ tan vì không có cơ sở thực tế.

2. https://www.goodreads.com/book/show/1...

Edition details:
* Page number: 240
* Publication date Feb 2014
* Cover on publisher's site: http://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/...
* Edition language (please add this to all editions): Vietnamese
* Paperback (please add this to all edition)
* Publisher (please add this to all edition): Nhà xuất bản Trẻ
* Description (add for all editions): Phòng trọ ba người là nơi dành cho ba chàng sinh viên Chuyên, Nhiệm, và Mẫn trú ngụ, là nơi họ chia sẻ việc học hành, những trò nghịch ngợm và chia sẻ cả những buồn vui trong đời sống tình cảm. Mẫn, chàng trai nhút nhát vốn quan niệm tình yêu là thứ “ xa xỉ phẩm”, đến lúc phải dựng lên vở kịch tình yêu với sự trợ sức của Thu Thảo, cô học trò tinh nghịch của anh. Trò chơi tưởng chỉ để góp vào không khí sôi động của căn gác trọ ấy, không ngờ đã thực sự cuốn hút chàng trai chuyên “dị ứng với phụ nữ” ấy. Khi buộc lòng phải chấm dứt với trò chơi, cũng là lúc Mẫn cảm thấy bâng khuâng như phải chia tay với tình cảm thực sự.

Let me know if you need any more details.
Thank you,
Quang


message 3: by N. Quang (new)

Vu N. Quang (hydradon) | 33 comments fRee wrote: "created new edition:
1. https://www.goodreads.com/book/show/3...

2. https://www.goodreads.com/book/show/3..."


Hi fRee,

Thanks so much for the add.

Could you help me add editions to another 9 books?

I made a post here: https://www.goodreads.com/topic/show/...

No one has taken up the job. I think I put it under the wrong section "Book Issues".

Thank you,
Quang


message 4: by free (new)

free (frdn) | 5188 comments N. Quang wrote: "fRee wrote: "created new edition:
1. https://www.goodreads.com/book/show/3...

2. https://www.goodreads.com/book/show/3..."

Hi fRee,

Thanks so much for..."


working on it...


back to top