Goodreads Librarians Group discussion

12 views
Adding New Books > Please add an edition to this book

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by N. Quang (last edited Oct 11, 2016 05:38PM) (new)

Vu N. Quang (hydradon) | 33 comments Hello,
Could you please add an edition to this book:
https://www.goodreads.com/book/show/1...

Edition details:
* Page number: 176
* Publication date Jan 2014
* Cover on publisher's site: http://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/...
* Edition language: Vietnamese
* Paperback
* Publisher (please edit this to all editions): Nhà xuất bản Trẻ
* Description: Câu chuyện bắt đầu từ lá thư làm quen để trong học bàn của Thục, trong bộ ba Xuyến, Thục, Cúc Hương. Lá thư chân tình đã thu hút sự tò mò của bộ ba, và họ bị cuốn hút vào trò chơi với người giấu mặt, dần hồi kéo theo Phán củi, anh chàng xấu xí vụng về của lớp làm quân sư và giúp xướng họa thơ. Cuộc truy tìm dẫn mọi người đến nhiều hiểu lầm tai hại và cả những bất ngờ thú vị. Và điều bất ngờ cuối cùng đã được phát hiện quá muộn. Vì sao? Xin để cho bạn đọc tự khám phá.

Thank you,
Quang


message 2: by Dobby (new)

Dobby (dobby0390) | 3610 comments Please check your Goodreads link and provide an ISBN or ASIN so we can verify the edition.

I was unable to access the publisher website.


message 3: by N. Quang (new)

Vu N. Quang (hydradon) | 33 comments Dobby0390 wrote: "Please check your Goodreads link and provide an ISBN or ASIN so we can verify the edition.

I was unable to access the publisher website."


Hi,
I have edited it. There was some error when I copy-paste. Could you check again?

Sorry for the trouble
Quang


message 4: by Dobby (new)

Dobby (dobby0390) | 3610 comments I added the edition here: https://www.goodreads.com/book/show/3...

I was able to access the publisher website, but I could not copy the cover image as the site required a username and password.

I corrected the publisher name on the other edition.


message 5: by N. Quang (new)

Vu N. Quang (hydradon) | 33 comments Hi,
Thanks for taking the time to help me.

I didnt need username or password to access the cover picture's link.
Maybe you can check this link: http://www.nxbtre.com.vn/sach/bo-cau-...

You can right click on the picture and select View Image.

Regards,
Quang


message 6: by Dobby (new)

Dobby (dobby0390) | 3610 comments I didn't have a problem accessing the cover image. I could view it just fine. I just could not copy it, which is what must happen in order to add it to the book's listing on Goodreads.


back to top