Goodreads Librarians Group discussion

16 views
Adding New Books > Add book: Khúc hát vườn trầu

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by N. Quang (last edited Oct 04, 2016 07:42PM) (new)

Vu N. Quang (hydradon) | 33 comments Please add this book:

* Title: Khúc hát vườn trầu
* Author(s) name(s): Lê Minh
* ISBN (or ASIN):
There is no ISBN for this book from this local publisher. Only a EAN13 code: 8935036667731.
* Publisher: Nhà xuất bản Kim Đồng
* Publication date: March 27th, 2013
* Format: Paperback
* Edition language: Vietnamese
* Description:
Tái hiện thời gian hoạt động cách mạng, lãnh đạo quần chúng tại thôn Vườn Trầu của chị Nguyễn Thị Minh Khai. Những tình cảm của người thân, của người con gái nhỏ, của đồng bào, đồng chí dành cho nữ đảng viên anh hùng là niềm xúc động khiến người đọc không thể nào quên. Nguyễn Thị Minh Khai và các đồng chí của mình đã hy sinh nhưng tấm gương bất khuất, oanh liệt của họ vẫn còn sống mãi với sử xanh, như tâm sự đầy tự hào của cô con gái, khi nghĩ về người mẹ trong đoạn kết "Đến nay, cả thế hệ chúng con cũng đã là đồng chí của má. Cuộc đời hi sinh cao đẹp của ba má và các bác, các dì đã là khúc hát ru, nuôi thế hệ chúng con khôn lớn. Mãi mãi thế hệ chúng con và những thế hệ sau này nữa vấn được đưa dắt trong nhứng khúc hát vang vọng hùng tráng từ những thôn Vườn Trầu lịch sử".
* Page count: 128
* Link to cover: http://static.vovworld.vn/w450/Upload...

Thank you,
Quang


message 2: by free (new)

free (frdn) | 5196 comments added, minus cover...
what is the source of the cover?
https://www.goodreads.com/book/show/3...


message 3: by N. Quang (last edited Oct 05, 2016 01:03AM) (new)

Vu N. Quang (hydradon) | 33 comments fRee wrote: "added, minus cover...
what is the source of the cover?
https://www.goodreads.com/book/show/3..."


Hi,

the source is the publisher's side here:
http://www.nxbkimdong.com.vn/products...

The publisher's name is: Nhà xuất bản Kim Đồng.

Also, please add these additional fields:
* Edition: 4th edition
* Original publication date: 1982
* Characters: Nguyễn Thị Minh Khai

Thanks for the add,
Quang


message 4: by N. Quang (new)

Vu N. Quang (hydradon) | 33 comments fRee wrote: "added, minus cover...
what is the source of the cover?
https://www.goodreads.com/book/show/3..."


Hi, please add the cover and the above additional fields. Thanks


message 5: by free (new)

free (frdn) | 5196 comments added...


back to top