عاشقانه هاي پاك- Pure Love discussion

45 views
جملات عاشقانه > تو هر که باشی

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Kazim (new)

Kazim Daraei | 39 comments تو هر که باشی مرا دل شکسته و نومید نخواهی کرد
من هیچ خیالی در سر ندارم که بخواهم تو کسی باشی که من می خواهم
من فقط می خواهم تو را کشف کنم
تو مرا دل شکسته و نومید نخواهی کرد
از نامه های عاشقانه مری هاسکل به جبران خلیل جبرانmessage 2: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
اين تاپيك رو با اجازه آقا كاظم عزيز به اين قسمت منتقل كردم تا تاپيكها نظم خودشون رو حفظ كنند

بازم از كاظم مهربان تشكر كرده و نيز عذر مي خوام


message 3: by Kazim (new)

Kazim Daraei | 39 comments جناب آقای مهرداد شما صاحب اختیارید، در حقیقت هنوز بنده زیاد وارد نیستم در استفاده از این سایت ، دست شما درد نکند موفق باشید


back to top