اروپا 2030؛ آینده‌پژوهی ساختار اتحادیه اروپا بین سال‌های 2014 تا 2030 اروپا 2030؛ آینده‌پژوهی ساختار اتحادیه اروپا بین سال‌های 2014 تا 2030 discussion


3 views
صحت پیش بینی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Mahdi روزنامه جام جم درباره این کتاب نوشته است:

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای بسیاری از صاحب‌نظران شگفت‌آور بود. آنقدر حیرت‌آور که کمتر صاحب‌نظری پیش از این آن را پیش‌بینی کرده بود.

با وجود این نویسنده کتاب «اروپا 2030؛ آینده پژوهی ساختار اتحادیه اروپا» توانسته بود این رویداد را پیش‌بینی کند. مهدی خانعلی‌زاده در این کتاب که انتشارات سخنوران آن را به چاپ رسانده، آورده است: «انگلستان سال 2017 همه‌پرسی جدایی از اتحادیه اروپا را برگزار می‌کند و با رای مثبت مردم این کشور، انگلیس رسما سال 2020 از این اتحادیه خارج می‌شود. خروج انگلیس با اقتصادی به حجم 5/2 تریلیون دلار که ششمین اقتصاد بزرگ جهان است، از اتحادیه اروپا، ضربه سختی به ساختار همگرایی این اتحادیه وارد می‌کند؛ چرا که هم روند رو به جلوی افزایش کمی و کیفی اعضای اتحادیه را برهم می‌زند و هم علاوه بر ریختن قبح خروج از اتحادیه که در سال‌های گذشته تلاش بسیاری برای جلوگیری از آن صورت گرفت (مانند ماجرای بحران اقتصادی یونان و حفظ این کشور در اتحادیه اروپا به هر قیمت)، موفقیت اقتصادی و تجاری اتحادیه را نیز که تاکنون برگ برنده اصلی آن برای تبدیل شدن به یک بلوک قدرتمند و تاثیرگذار جهانی بود، دچار خدشه جدی می‌کند.»

هرچند همه‌پرسی انگلیس یک سال زودتر از پیش‌بینی این کتاب رخ داد، اما برآورد دقیق مولف، پیش از طرح موضوع همه‌پرسی حاکی از دقت بالای آینده‌پژوهی صورت گرفته در این کتاب است.

http://press.jamejamonline.ir/newspre...


Mahdi انتخابات اخیر پارلمان اروپا هم تحلیل های این کتاب رو تایید کرد


back to top