Goodreads Librarians Group discussion

In de marmeren tuin
This topic is about In de marmeren tuin
19 views
Language & Translation Issues > Change description in Dutch

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Marleen (new) - added it

Marleen Meuleman | 46 comments 9022530124

Book is in Dutch - description should be in Dutch

"Op een donkere lentenacht, vijfentwintig jaar nadat ik had geholpen mijn oudtante Clara Hardigree te begraven, stond ik haar tot mijn eigen verbazing weer op te graven...

Ik keek op naar Eli Wade, de man wiens vertrouwen ik geschonden had, net zoals ik zijn vader met mijn zwijgen had verraden - vijfentwintig jaar eerder. "

Thank you


message 2: by lethe (new)

lethe | 14578 comments Replaced.


back to top