Goodreads Librarians Group discussion

16 views
Adding New Books > Please add "Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap"

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Stephanie (new)

Stephanie | 32 comments Hi,

I'd like this book to be added:
Title: Boeddha, zijn Leer en zijn Gemeenschap
Authors: Bart Dessein, Ann Heirman
Publisher: Academia Press
Published in: 2011 (I have no information though on the original date of publishing)
Edition: 3rd, revised edition
Format: Paperback
Edition Language: Dutch
Description:

"Het boeddhisme is zonder twijfel één van de grote wereldreligies. In het tweeënhalve millennium dat ons scheidt van de geboorte van de historische Boeddha, heeft zijn leer zich verspreid naar Zuid-, Zuidoost- en Oost-Azië.
Het boeddhisme heeft het filosofisch en religieus leven van verscheidene volkeren diepgaand beïnvloed of is zelfs een integraal deel van hun traditionele cultuur geworden. Ook in de Verenigde Staten en Europa geniet het boeddhisme een groeiende belangstelling.

In dit werk, 'Boeddha, zijn Leer en zijn Gemeenschap', wordt de geschiedenis van het boeddhisme geschetst. Hierbij is er aandacht voor het levensverhaal van de historische Boeddha, voor de filosofie van de vroegste leer, en voor de filosofische en religieuze ontwikkelingen van de leer in de verschillende gebieden waar de leer van de Boeddha zich naartoe verspreidde. Ook de organisatie van het kloosterleven krijgt ruime aandacht. Het boek is aangevuld met een uitgebreide bibliografie."

Cover: http://www.academiapress.be/thema/int...
(Publisher's website)

Thanks in advance,
Stephanie


message 2: by shameeka (new)

shameeka alexis (shameekaalexis) | 29 comments Done


back to top