Goodreads Librarians Group discussion

Een geschiedenis van India
This topic is about Een geschiedenis van India
13 views
Book Issues > Duplicate books & add description

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Stephanie (new) - added it

Stephanie | 32 comments Hi,

There seem to be duplicate books, they're not listed as editions of the same book though:

https://www.goodreads.com/book/show/8...
https://www.goodreads.com/book/show/2...

I own the book myself, and the second link shows correct data concerning book cover, page numbering and publisher and such, but there's a mistake written in the ISBN number, it should be 9789033475559 instead of 9783033475559

I'd also like to add a description for this edition of the book, taken from my own copy of the book:

"Millennia lang is India een ontmoetingsplaats geweest. Beschavingen, vorstendommen en keizerrijken wisselden er elkaar af. Romeinse en Arabische kooplieden werden aangetrokken door de lokale markten. Turksche, Perzische en Europese volkeren oefenden er politieke controle uit. De oudste, en nog steeds inspirerende geloofsovertuigingen, zoals het hindoeïsme en het boeddhisme, zagen er het levenslicht en breidden zich uit over de hele wereld.

Dit boek overloopt vierduizend jaar geschiedenis op het Indiase subcontinent. Het plaatst vertrouwde begrippen, van Ariërs tot mahārājā's, in een historische context. Het bespreekt minder bekende hoogtepunten in de wereldgeschiedenis, van de Indus-beschaving tot grootse keizers als Ashoka, Chandragupta en Akbar. Bovenal wil het boek inzicht brengen in het India van vandaag. Het keert daarvoor terug naar de Veda's en de epen uit de oudheid, en gaat ook grondig in op de verspreiding van de islam vanaf de middeleeuwen. Maar het besteedt de meeste aandacht aan de moderne periode: de plaats van India in het Europese koloniale systeem, het lange dekolonisatieproces, en de ontwikkelingen in het onafhankelijke India. Dat lijkt opnieuw klaar voor een ontmoeting op wereldschaal."

Thanks in advance,
Stephanie


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23335 comments Looks like you are correct on the ISBN error, however the other paperback edition already had it correctly. I've asked that the editions be merged and added your description.


back to top