Goodreads Librarians Group discussion

Dubbelspel
This topic is about Dubbelspel
20 views
Language & Translation Issues > Book in Dutch - description should be in Dutch

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Marleen (new) - added it

Marleen Meuleman | 40 comments 9044308939 Book is in Dutch - description should be in Dutch

"Elena Estes heeft door haar roekeloosheid een hoge prijs betaald : niet alleen verloor ze haar baan bij de politie van Miami, maar haar eigenzinnige gedrag kostte ook nog het leven van een politieman. Teruggetrokken leeft ze nu op een ranch in Florida, met haar paarden als enig gezelschap.

Dan krijgt ze onverwachts bezoek. De vroegwijze, twaalfjarige Molly Seabright vermoedt dat Erin, haar oudere stiefzus, iets ergs is overkomen. Erin, achttien jaar en een onruststookster, werkt als stalknecht bij een manege. Maar al enkele dagen is er geen teken meer van haar vernomen. Molly vraagt Elena het verdwenen meisje op te sporen.

Al spoedig raakt Elena verwikkeld in een uiterst gevaarlijk wereldje, bevolkt door superrijken en lieden die geen enkel mededogen kennen - een wereld gedreven door macht, drugs en nietsontziende manipulatie. Elena gaat op onderzoek uit om te achterhalen wat er met Erin is gebeurd, vóór het te laat is ..."


message 2: by Arenda (new)

Arenda | 19903 comments Done


back to top