داستان كوتاه discussion

268 views
دانلود كتاب > مهمان - آلبرکامو

Comments Showing 1-11 of 11 (11 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments داستان کوتاهی از آلبر کامو با عنوان مهمان
ترجمه - مرحوم اسماعیل فصیح

http://www.4shared.com/account/file/1...message 2: by [deleted user] (new)

واااااااااااااي. مرسي واقعا :)


message 3: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments از تو ممنون، آزاده ي عزيز
;)


message 4: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
واقعا ممنونم ماریای عزیز


message 5: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments من هم تشکر میکنم ماریای عزیزم
;)


message 6: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments ممنون ماریای عزیز
دانلود کردم و سر فرصت می خونم


message 7: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments از همگي ممنونم. دوست داشتم در لذت خواندنش با هم سهيم شويم
ناقابل


message 8: by Mehdi (last edited Jul 27, 2009 10:02AM) (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
خدا رحمت کنه مترجم متعهد کشورمان که به تازگی در سوگش نشسته ایم.
آری اسماعیل فصیح چند روز پیش پیش ما بود و حالا دیگر نیست اما حضور کامو در بین کتاب خوان های ایران مدیون حضور همیشگی اسماعیل فصیح روانشاد است.

ماریا خانم ممنون.


message 9: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments جناب بهروزي عزيز
حميد عزيز
از شما و توجه اتان هم ممنون


message 10: by Sasan (new)

Sasan | 1 comments ممنون


message 11: by امیررضا (new)

امیررضا (amirreza1asadi) | 3 comments اتفاقا دنبالش بودم


back to top