Goodreads Malaysia discussion

42 views
Arkib (Maraton Membaca 2014) > Ini bacaanku, kawan....

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 2: by Nor, dari khutubkhanah USIM (new)

Nor (norazzahmomin) | 1540 comments Mod
Di mana boleh dapatkan buku Kapsul Nurani tu?


message 3: by Najibah, Penterjemah yang mencintai kata-kata (new)

Najibah Abu Bakar (najabakar) | 2842 comments Mod
Oh, saya belum mesej Puan Azzah ya? Ada bukunya dengan saya. Nanti saya SMS segera :) (maaf, sampai terlupa)


back to top