داستان كوتاه discussion

32 views

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Milad (last edited May 01, 2014 10:38AM) (new)

Milad  Zarinfar | 19 comments تاب می خوریم
درست وقتی که او در نقطه ی اوج به سمت جلوست، من در بالاترین نقطه به سمت عقب هستم. برای اینکه من را ببیند .باید صورتش را به پشتش بچرخاند
انگشت شستش را بالا می آورد و لایک را نشان می دهد و چشم چپش را می بندد.
- من همیشه این جوری به مامان و بابا نیگاه می کنم. مثل سونیک
منتظر جوابی نمی ماند و در حرکات رفت و برگشت فقط نگاهم می کند.
- ما نمیشه با هم دوست شیم. من قدم چن سال از تو کوچیک تره!
حالا دیگر هماهنگ تاب می خوریم و به راحتی هروقت بخواهد سرش را به سمت چپ می چرخاند و من را می بیند. می خندد.
- تو هم خوب تاب می خوریا... میای مسابقه؟!


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 88 comments خوب بود. اینکه توی رفاقت یا دوستی نمیشه در جایگاه پدر یا مادر بود بلکه باید هم بازی بود. برداشت من این بود. اگر کمی با جزییات بیشتر بود فکر می کنم بهتر می شد. ممنون.


message 3: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments قشنگ بود
می شد که یک داستان کوتاه خوب باشد اما داستان کوتاه نبود
یک نوشته ی کوتاه بود.

برای اینکه داستان کوتاه باشد من باید بدانم که این دو نفر چند سالشان است
سونیک چه کسی است
وقتی قرار نیست با هم دوست شوند چه اصراری به مسابقه؟
سن و سال با قد مشخص نمی شود و این را بچه های هفت هشت ساله هم می دانند مگر اینکه شخصیت ها کوچکتر باشند که به نحوه ی رفتارشان نمی آید.


message 4: by Milad (new)

Milad  Zarinfar | 19 comments Mohsen Sad wrote: "از این که نوشته ای و می نویسی بسیار ممنونم فقط نکته ای که به نظرم مهم میاد اینه که حجم کم نوشته ی تو گویای داستانک هست نه داستان کوتاه و یکی از ویژگی های مهم داستانک پایان غافلگیر کننده است. نه این..."

ممنون میم صاد جان برای پیغامت
درست میگی معمولا داستانک یا مینیمال ها پایان غافلگیر کننده ای دارن...حالا اینم یه جورشه دیگه :دی


message 5: by Milad (new)

Milad  Zarinfar | 19 comments banafshe wrote: "قشنگ بود
می شد که یک داستان کوتاه خوب باشد اما داستان کوتاه نبود
یک نوشته ی کوتاه بود.

برای اینکه داستان کوتاه باشد من باید بدانم که این دو نفر چند سالشان است
سونیک چه کسی است
وقتی قرار نیست با هم..."

ممنون بنفشه جان که خوندی
همونطور که میم صاد عزیز فرمودند داستان کوتاه نیست، چون تاپیک مناسبی براش پیدا نکردم اینجا گذاشتم
راستی سونیک یه شخصیت بازی رایانه ایه، از بازیهای معروف سگا، شبیه جوجه تیغیه، احتمالا دیدیش، ژست لایکش معروفه:دی


message 6: by Zeinab (new)

Zeinab Ghadimi | 6 comments به نظرم خیلی خوب بود و آنقدر ساده بود که نیازی به پایان غافلگیر کننده نداشته باشد.
و البته مخالفِ نظرِ دوستان، فکر می کنم در این نوشته یِ شما جزئیات خیلی هم اهمیتی ندارد. به عبارتی هر چه کوتاه تر، بهتر!


message 7: by Milad (new)

Milad  Zarinfar | 19 comments Zeinab wrote: "به نظرم خیلی خوب بود و آنقدر ساده بود که نیازی به پایان غافلگیر کننده نداشته باشد.
و البته مخالفِ نظرِ دوستان، فکر می کنم در این نوشته یِ شما جزئیات خیلی هم اهمیتی ندارد. به عبارتی هر چه کوتاه تر، ..."


زینب جان ممنون از نظر دلنشینت:دی
شما دقیقا زدی توو خال


message 8: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1521 comments این به هیچ وجه داستان نیست
یک نوشته کوتاه است
.
که البته با وجود کوتاه بودنش دو لحنیه و احتیاج به ویرایش دوباره داره.


back to top