Ask Иво Сиромахов discussion

36 views
Поезия

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Анелия (new)

Анелия Стаматова | 3 comments Обичате ли да четете поезия? Кои поети харесвате? А вие писали ли сте поезия?


message 2: by Ivo (new)

Ivo Siromahov | 44 comments Mod
Обичам да чета поезия. Още в ученическите си години бях запленен от стиховете на Шекспир, Чосър, Пушкин...

От българските поети любими са ми Дебелянов, Яворов, Димитър Бояджиев. От съвременните - Борис Христов.

Но аз нямам никакъв поетически талант. Писал съм текстове за песни - "Нема такава държава", "No mercy" и още няколко, но не мисля, че това е поезия.


back to top