Ask Иво Сиромахов discussion

37 views
Писането на книги покрива ли разходите?

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Miglen (new)

Miglen Evlogiev | 7 comments Привет отново, интересно ми е писането на книги в България, от един от най-продаваните и четени автори достатъчно доходоносно ли е, че да покрива разходите.
Под разходи, аз не очаквам че човек ще забогатее от това, напротив въпроса ми е дали покрива самото издаване, тиражиране и време за писане. Малко комерсиален въпрос, но ми е интересно.


message 2: by Ivo (new)

Ivo Siromahov | 44 comments Mod
Не зная какви са разходите, трябва да попитате издателите ми.
Доколкото знам разходите при всяка книга са различни - зависи най-вече в какъв тираж е издадена, колко средства за вложени за реклама, колко голямо е издателството (ако в него работят само трима души, разходите ще са различни, отколкото ако работят 30 души) и т.н.
Моята работа е само да пиша и да си получавам договорените хонорари.


back to top