Ask Иво Сиромахов discussion

41 views
Колегите по писателствуване

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ivo (new)

Ivo Siromahov | 44 comments Mod
В България има много "неразбрани" и "недооценени" хора.
Тая неудовлетвореност е черта от националния ни манталитет - все някой друг да ти е виновен, постоянно да се чувстваш ощетен и прецакан от някого или нещо. Такива мрънкачи има не само сред писателите.
Но истината е, че всеки заслужава съдбата си. И всеки получава точно толкова, колкото заслужава.
Ако някой смята, че е "неразбран", най-вероятно е некадърен.


message 2: by Ivo (new)

Ivo Siromahov | 44 comments Mod
Споделям ги.


message 3: by Ivo (new)

Ivo Siromahov | 44 comments Mod
В България всички сме расли в една и съща среда - по времето на социализма всички бяхме еднакво бедни. Така че това не може да бъде оправдание.

Всеки сам кове съдбата си - един е успешен, работи и се радва на плодовете на труда си, а друг седи в кръчмата и "никой не го разбира". Това е положението.


back to top