Ask Иво Сиромахов discussion

30 views
Как избирате корици?

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Miglen (new)

Miglen Evlogiev | 7 comments Повечето от книгите ви имат много интересни корици. Интересно ми е изцяло ваша идея ли са, или се доверявате на издателството?


message 2: by Ivo (new)

Ivo Siromahov | 44 comments Mod
Изборът на корица е изключително важен момент за мен.
Тя е първото нещо, което читателят вижда и трябва да е привлекателна и провокативна като облеклото на красива жена.
Имам късмета да работя с един много талантлив художник - Дамян Дамянов. Той е автор на кориците на всичките ми книги, с изключение на "Очила" (тя е на Ива Сашева - също прекрасен художник).
Понякога идеите са мои, понякога на Дамян му хрумва нещо
интересно и му се доверявам.
Случва се и да отхвърлим няколко варианта, докато стигнем до онази корица, която смятаме за най-добра.


back to top