Ask Иво Сиромахов discussion

34 views
Книга с коментари

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ivo (new)

Ivo | 1 comments Какво мислите за следната концепция:
QR кодове на места в съдържанието на книгата, на които има нещо, което читателят би могъл да коментира, давайки своето мнение/позиция онлайн. QR кодовете могат да се сканират с мобилен телефон и да водят например във фейсбук пост с цитата, който подлежи на коментар. Така читателите ще са част от книгата, ще участват в нейното доразвиване със своите мнения и позиции. Ще са и по-близо до автора, а книгата ще се превърне в нещо действително уникално - в ДИАЛОГ.
Поздрави!


message 2: by Ivo (new)

Ivo Siromahov | 44 comments Mod
Това е много интересна идея!
Така или иначе книгите ще стават все по-интерактивни и връзката им със социалните мрежи може би ще ги направи по-привлекателни за онези, които възприемат света през телефона си.
Интернет направи изкуството изключително демократично - вече всеки може да го прави и да се радва на постиженията си, ако е талантлив.


back to top