Ask Иво Сиромахов discussion

48 views
Каква ви е рутината, когато пишете книга?

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Miglen (new)

Miglen Evlogiev | 7 comments Например започвате от някаква идея, която с времето награждате, пишете само една книга в момента от край до край или множество, които дописвате от време на време


message 2: by Ivo (new)

Ivo Siromahov | 44 comments Mod
Нямам някакво твърдо правило, което да спазвам.
В началото, разбира се, винаги стои идеята - нещо, което ми е хрумнало, някаква случка, някаква ситуация или характер, който ме е впечатлил.
Впоследствие се оказва, че някои от идеите могат да бъдат развити и да се превърнат в книга, а други просто нямат такъв потенциал и отиват в кошчето.
Обикновено работя само върху една книга и се старая да съм максимално концентриран върху нея, докато я завърша.
Но се случва да пиша и други неща междувременно - текст, по нещо актуално, което ме е провокирало. Или пък пиеса за театър...
Най-важно за мен е да пиша всеки ден, за да поддържам формата си. Както цигуларят трябва да свири всеки ден, за да бъде добър, така и писателят трябва всеки ден да упражнява занаята си, за да се развива.
Не съм от хората, които чакат "музата" да ги посети. Убедил съм се, че трябва да пиша всеки ден, за да поддържам нивото си. Е, не винаги се получава - много от нещата, които пиша, не ми харесват и ги изхвърлям. Но пък някои се получават и тогава усещането е много приятно...


message 3: by Miglen (new)

Miglen Evlogiev | 7 comments Супер отговор, и аз силно вярвам в укрепването и развитието на уменията чрез ежедневна практика.


message 4: by Ivo (new)

Ivo Siromahov | 44 comments Mod
Това е единственият път.


back to top