Ask Иво Сиромахов discussion

54 views
На какво пишете книгите си?

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Miglen (new)

Miglen Evlogiev | 7 comments На какво пишете книгите си? Едва ли е пишеща машина, на какъв компютър, софтуер?
Ползвате ли някакъв софтуер, който сам генерира книгите в печатен формат или друго?


message 2: by Ivo (new)

Ivo Siromahov | 44 comments Mod
Пиша книгите си на iMac - машина, която никога не ме е изоставяла в трудни моменти :)
Софтуерът е добре познатият Word, няма нищо специално.
Относно превръщането на текста в печатна книга - това е работа на издателството. Там имат добри специалисти в предпечатната подготовка и изцяло се осланям на тях.


back to top